psychoterapia

Każdą terapię zaczynam 3-4 konsultacjami. Wspólnie omawiamy zgłaszany problem, np. czego dotyczy, czym się przejawia. Następnie przedstawiam jakie rozwiązanie pomocy psychologicznej dla konkretnej osoby jest najlepsze. Czas i forma pracy jest zależna od zgłaszanej problematyki. Może być to terapia krótkoterminowa lub długoterminowa.

Każde spotkanie indywidualne trwa 50 min.